Leczenie narkomanii
- skuteczna terapia narkotykowa i odwyk

W naszym ośrodku leczenia uzależnień prowadzimy terapię narkotykową dla osób uzależnionych od różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. Terapia narkotykowa to złożony proces terapeutyczny. W ośrodku uzależnień Empatia terapia narkotykowa prowadzona jest w oparciu o najnowsze standardy terapeutyczne.

Narkomania – definicje,
przyczyny, objawy

Czym jest narkomania? – Definicja

Uzależnienie od narkotyków traktowane jest jako zjawisko o randze problemów społecznych. Narkomania jest chorobą wyniszczającą organizm zarówno fizycznie jak i psychicznie.

Narkomania jak inne uzależnienia jest chorobą, chorobą którą można leczyć. Uzależnienie od narkotyków to zażywanie szkodliwych substancji chemicznych bardzo często niewiadomego pochodzenia.

Narkomania to choroba w której dominuje przyjmowanie substancji psychoaktywnych.

Według wielu uczonych uzależnienie to utrata umiejętności funkcjonowania między człowiekiem a światem, środowiskiem.

Przyczyny narkomanii

Przyczyn narkomanii można doszukiwać się tak jak i przy innych uzależnieniach w predyspozycjach psychologicznych, społecznych i genetycznych. Zażywanie różnego rodzaju narkotyków zmienia się wraz z różnymi trendami.

Obecnie różnego rodzaju substancje stymulujące są częściej zażywane.

Substancje narkotykowe dzielimy na naturalne i syntetyczne, jak również na:

 • Narkotyki tłumiące( Opiaty, leki)
 • Narkotyki pobudzające ( Amfetamina, mefedron, kokaina)
 • Narkotyki halucynogenne (LSD, Grzyby)

Właściwości tych wszystkich rodzajów narkotyków posiada marihuana.

Narkomania to przewlekła choroba w której dominują substancje psychoaktywne i wszystko co jest z nimi związane.

Zawęża się repertuar działania do zażywania, kupowania, produkowania czy też chorowania z powodu braku narkotyków.

Objawy uzależnienia od narkotyków

 • Objawami uzależnienia od narkotyków są:
 • Silne pragnienie przyjmowania narkotyku inaczej wewnętrzny przymus zażycia.
 • Trudności w kontrolowaniu podczas przyjmowania narkotyków. Między innymi w czasie rozpoczęcia, zakończenia czy ilości przyjmowanych narkotyków.
 • Fizjologiczne objawy odstawienia narkotyków. Często występują po przerwaniu zażywania ale też mogą wystąpić gdy stężenie narkotyków w organizmie się zmniejszy.
 • Zmiana tolerancji w ilości spożywanych substancji. Częstym objawem choroby narkotykowej jest zwiększenie ilości przyjmowanych środków narkotycznych.
 • Zaniedbywanie innych źródeł przyjemności, zainteresowań na korzyść zwiększenia czasu na zażywanie narkotyków bądź leczenie objawów abstynencyjnych.
 • Zażywanie narkotyków pomimo świadomości o szkodliwym działaniu narkotyków.

Uzależnienie fizyczne

Objawy uzależnienia fizycznego to: Zaburzenia hormonalne, zaburzenia układu odpornościowego, zaparcia, wyniszczenie organizmu, zaburzenia koordynacji ruchowej, spowolnienie ruchowe, osłabienie siły mięśni, polineuropatia, wysypki skórne, brak apetytu, zaburzenia seksualne, drżenie kończyn, oczopląs, podniecenie ruchowe, drżenie mięśniowe, powikłania w układzie krążenia, oddechowym i nerwowym, przewlekłe zapalenie krtani, oskrzeli, kaszel, przekrwione spojówki, wychudzenie, bladość skóry, krwawienie z nosa, zmiany zanikowe nosogardzieli

Uzależnienie psychiczne

Objawy uzależnienia psychicznego to: Wahania nastroju, apatia, stany lękowe, spowolnienie myślenia i mowy, osłabienie pamięci, zaburzenia koncentracji uwagi, labilność emocjonalna, obniżenie nastroju, myśli samobójcze, napady agresji, zaburzenia snu, drażliwość, urojenia, omamy, zaburzenia toku myślenia, przerzutność uwagi, zaburzenia zachowania, upośledzenie zdolności rozwiązywania problemów i planowania przyszłości, brak motywacji, zobojętnienie uczuciowe, osłabienie woli, dystymia, zaburzenia intelektu, samouszkodzenia, impulsywność.

Jak sprawdzić czy jestem uzależniony od narkotyków?

Żeby sprawdzić czy jest się osobą uzależnioną ważne jest przeprowadzenie odpowiedniej diagnozy. Występujące objawy uzależnienia które mogą wystąpić pokażą nam jak duży jest problem.

Zawsze odpowiednio przeprowadzona diagnoza uzależnienia daje nam możliwość podjęcia dalszych kroków.

W celu konsultacji terapeutycznej należy udać się do odpowiedniego specjalisty posiadającego uprawnienia do przeprowadzania terapii uzależnień.

Najpopularniejsze rodzaje
narkotyków

Najpopularniejsze narkotyki to: Marihuana, amfetamina, opiaty-opioidy,
MDMA, kokaina, mefedron, substancje halucynogenne,
leki nasenne i uspakajające.

Narkotyki z grupy opiaty – opioidy

To bardzo szybko uzależniające narkotyki zarówno psychicznie jak i fizycznie. Uzależnienie od oipoidów następuje szybko i w dość krótkim czasie ujawniają się wszystkie objawy uzależnienia.

Szybko rosnąca tolerancja na substancje może być powodem nagłych przedawkowań. Obecnie wiele opioidów stosowanych jest w medycynie jako silne środki przeciwbólowe. Opiaty działają tłumiąco na centralny układ nerwowy.

Przedawkowanie opiatów objawia się śpiączką, spadkiem ciśnienia krwi, zwolnieniem pracy serca, liczby oddechów aż do ustania czynności życiowych.

Do substancji opiatowych zalicza się opium, morfinę, kodeinę, a także syntetyczne substancje od nich pochodnych jak heroina czy mepedrine czyli demerol. Opiaty wywołują ogólne dobre samopoczucie, relaks, redukują niepokój, wrogość i agresję a także posiadają ogromną zdolność tłumienia bólu psychicznego.

Narkotyki pobudzające, amfetamina, kokaina, crack, mefedron

Narkotyki pobudzające powodują wzrost ciśnienia krwi , rozkurcz mięśni gładkich, przyspieszenie akcji serca , przyspieszenie oddechu i przemiany materii, podwyższenie ciepłoty ciała, pobudzenie ruchowe, wzmożoną aktywność umysłową.

Narkotyki te przyjmowane mogą być dożylnie, doustnie, palone bądź donosowo w postaci proszku. Narkotyki pobudzające powodują silną zależność psychiczną. Bardzo szybko zwiększa się tolerancja, co powoduje zwiększenie dawek i zażywanie ich coraz częściej.

Podczas odstawienia występuje wzmożona senność, łaknienie, pojawia się ociężałość. Przy długotrwałym zażywaniu może dojść do wady serca, udaru, uszkodzeniu mózgu, mogą pojawić się halucynacje słuchowo-wzrokowe.

Wysokie dawki mogą powodować silny niepokój. Ciągłe, systematyczne zażywanie prowadzi do hiper agresji, bezsenności, paniki, rozdrażnienia, wybuchowości a także do psychozy paranoidalnej.

Substancje halucynogenne

Do tych substancji zalicza się wiele związków różniących się między sobą wpływem na zachowanie i budowę chemiczną. Najbardziej popularne środki halucynogenne to LSD, meskalina, psylocybina, grzyby halucynogenne.

Większość substancji halucynogennych jest pochodnymi substancji roślinnych. Najczęstsze efekty dotyczą wrażeń percepcyjnych, między innymi zaburzeń wizualnych, dotykowych lub słuchowych.

Poczucie czasu ulega zniekształceniu. Objawy psychiczne utrzymują się przeważnie parę godzin ale mogą trwać nawet do 12 godzin. 

Objawy fizyczne to np. rozszerzenie źrenic, wzrost ciśnienia tętniczego, nudności, ślinotok, wzrost ciepłoty ciała, przyspieszenie czynności pracy serca, drżenia mięśniowe.

Substancje halucynogenne  nie powodują zależności fizycznej jednak jest obserwowalny wzrost tolerancji.

Do najczęstszych przykrych skutków halucynogennych zalicza się ostrą reakcję psychotyczną, tzw. BAD trip – zła podróż, w której to osoba ulega silnej panice wywołanej wrażeniem utraty zmysłów.

Niektóre zaburzenia percepcyjne mogą prowadzić do samobójstwa. Znane są przypadki osób które po zażyciu tych narkotyków wyskakiwały z okien w przekonaniu że potrafią latać.

Jednym ze skutków ubocznych który może się pojawić to trwałe zaburzenie percepcji, czyli krótkie epizody działania środka pojawiające się długo po ostatnim zażyciu.

Pochodne konopi

Przyjmowanie konopi powoduje  lepsze samopoczucie, euforię, zmiany nastrojów, uspokojenie, senność. Mogą pojawić się zmiany percepcyjne i sensoryczne. Po przyjęciu dużej ilości marihuany i zawartej w niej substancji psychoaktywnej THC mogą wystąpić halucynacje i oznaki paranoi.

W zatruciu marihuaną mogą występować objawy takie jak:

 • pobudzenie psychoruchowe,
 • zaburzenia orientacji w przestrzeni,
 • depersonalizacja,
 • lęk,
 • omamy.

Uzależnienie fizyczne w przypadku marihuany raczej nie występuje. Częściej jest spotykane uzależnienie psychiczne. Udowodniona jest zależność pomiędzy przyjmowaniem marihuany a funkcjami poznawczymi, ruchowymi.

U osób uzależnionych od marihuany można zaobserwować różne objawy w funkcjonowaniu społecznym np.

 • zobojętnienie,
 • apatia,
 • trudności w przyswajaniu nowych wiadomości,
 • brak celów życiowych,
 • zespół amotywacyjny.

Nowe substancje psychoaktywne

Skład nowych substancji psychoaktywnych w dużej części jest nieznany. Związki chemiczne służące do produkcji nowych substancji narkotycznych nigdy nie zostały zbadane pod kontem szkodliwości i wiele jak nie większość z nich nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Działanie nowych narkotyków wpływa na układ nerwowy i układ sercowo- naczyniowy.

W większości przypadków gdy występuje zatrucie organizmu po zażyciu nowych narkotyków w badaniach laboratoryjnych wyniki pokazują wiele różnego rodzaju substancji chemicznych często bliżej nie scharakteryzowanych. 

Do najpopularniejszych nowych substancji psychoaktywnych zaliczamy:

 • Syntetyczne kanabinomimetyki,
 • Nowe związki psychostymulujące pochodne Katynonu, amfetaminy, oksazoliny, benzofuranu, piperazyny.
 • Nowe substancje halucynogenne. Syntetyczne związki psychoaktywne bliżej nie określone
 • Nowe substancje opioidowe głównie pochodne fentanylu
 • Leki dostępne bez recepty. Różnego rodzaju leki na kaszel, katar i inne substancje które są stosowane w innym celu niż medycznym a zawierają dekstometorfan, pseudoefedrynę, kodeinę, benzydamine.

Skutki uzależnienia od
narkotyków

Zażywanie środków psychoaktywnych może powodować wiele objawów psychopatologicznych. Narkotyki mogą zaostrzyć bądź
tłumić istniejące zaburzenia psychiczne. Uzależnienie od narkotyków powoduje zmiany w procesach poznawczych i motywacyjnych.

Skutki psychiczne

Wahania nastroju, apatia, stany lękowe, głowy psychiczne, osłabienie pamięci, zaburzenia koncentracji uwagi, labilność emocjonalna, myśli samobójcze, napady agresji, zaburzenia snu, drażliwość, przerzutność uwagi, zaburzenia zachowania, urojenia, omamy, brak motywacji do działania, osłabienie woli, dystymia, depresja, zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne takie jak schizofrenia, impulsywność.

Skutki somatyczne

Zaburzenia układu odpornościowego, spowolnienie ruchowe, zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie siły mięśni, zaburzenia seksualne, uszkodzenie układu oddechowego, układu krążenia i nerwowego, zapalenie górnych dróg oddechowych, wychudzenie, polineuropatia, bladość skóry, choroby zakaźne jak HIV czy HCV.

Skutki społeczne

Zanik zainteresowań, zaniedbywanie obowiązków, izolacja społeczna, degradacja społeczna, samotność, kryminalizacja.

Fazy uzależnienia

Faza 1 – faza eksperymentowania

W tej fazie można zaobserwować między innymi, rozszerzone bądź zmniejszone źrenice, pobudzenie bądź spowolnienie psychoruchowe, znikanie z domu, zmiana towarzystwa, kłamstwa dotyczące np. samopoczucia czy miejsca pobytu.

W tej fazie rozpoczyna się też gratyfikacja pewnego stylu życia, poglądów, różnego rodzaju ruchów społecznych propagujących zażywanie narkotyków.

Faza 2

W tej fazie osoba już coraz bardziej staje się nieobecna. Broni substancji, ponieważ ona daje lepsze samopoczucie. Pojawiają się różnego rodzaju zaniedbania np. opuszczanie szkoły, pracy, zaniedbania związane z wychowaniem dzieci czy funkcjonowaniem w domu.

Coraz więcej tajemnic, intryg i stopniowy brak zainteresowania czymkolwiek co kiedyś sprawiało przyjemność. W tej fazie zaczynają się pojawiać niezrozumiałe wybuchy złości, płaczliwości, smutku.

Pojawiają się kradzieże, podbieranie pieniędzy. Przy niektórych narkotykach głównie stymulujących może pojawić się nadmierna koncentracja na swoim wyglądzie jednak wraz z rozwojem uzależnienia koncentracja ta zanika.

Częste zarwane noce powodują zakrwawienie oczu, bladość skóry, przemęczenie senność w ciągu dnia. Część osób zażywa narkotyki w swoim pokoju z którego rzadko wychodzą. Pokój staje się taką samotnią , w głównej mierze dotyczy to młodych osób które zażywając narkotyki dużo czasu spędzają przy komputerze czy innym urządzeniu z internetem.

Faza 3

W tej fazie eskaluje wszystko co było dotychczas w fazie 2. Dodatkowo może pojawić się handel narkotykami, prostytucja, utrata pracy, rezygnacja z edukacji, zatrzymania przez policje, agresja, przedawkowania, zespoły odstawienne, ogóle pogorszenie stanu zdrowia.

Faza 4

W tej fazie zaczyna bardzo szwankować zdrowie psychiczne i somatyczne. Głód narkotykowy powoduje często irracjonalne zachowania w stosunku do wszystkich napotkanych ludzi. Pojawiają się paranoje narkotykowe, myśli i próby samobójcze.
Długotrwałe skutki zażywania narkotyków są bardzo ciężkie. Proces wychodzenia z nałogu wymaga dużo pracy i czasu.

Leczenie narkomanii – na czym polega?

Odwyk narkotykowy

Odwyk narkotykowy to trudny proces i dlatego powinien być przeprowadzony przy pomocy odpowiednich specjalistów. Jest to czas w którym organizm będzie się domagał narkotyków a mózg będzie próbował podejmować decyzje  które mają na celu ulżyć w cierpieniu.

Dla niektórych osób początki są w ich odczuciu tak trudne, że nie wyobrażają sobie tego że zdołają wytrzymać ten trudny czas w ich życiu bez żadnych substancji.

W ośrodku leczenia uzależnień osoba uzależniona może odzyskać zdrowie fizyczne i psychiczne przy wsparciu wykwalifikowanej kadry.

Metody leczenia uzależnienia narkotykowego

Leczenie uzależnień narkotykowych polega na psychoterapii grupowej i indywidualnej przy wsparciu leczenia psychiatrycznego. Formy leczenia mogą być różne w zależności od gotowości osoby uzależnionej.

Terapie krótkoterminowe stacjonarne, terapie długoterminowe stacjonarne, terapie ambulatoryjne. Do każdej formy terapii zalecane jest uczestniczenie w grupach wsparcia, grupach terapeutycznych czy mitingach.

Etapy leczenia narkomanii

Leczenie osób uzależnionych od narkotyków w większości przypadków powinno rozpocząć się od detoksykacji organizmu. Nieliczne osoby przewlekle zażywające narkotyki są w stanie gwałtownie przerwać zażywanie.

Podczas detoksykacji często prowadzona jest rozmowa motywacyjna mająca na celu zmotywowanie osoby uzależnionej do dalszej terapii. Osoby które odbyły detoksykacje rozpoczynają terapie na etapie podstawowym.

Etap podstawowy to czas na zdobywanie wiedzy o chorobie, nauki sposobów radzenia sobie z głodem narkotykowym, rozpoznawania sytuacji zagrażających, rozpoznawania i pracy ze swoimi uczuciami, przekonaniami. Po etapie podstawowym osoby uzależnione rozpoczynają prace terapeutyczna dotycząca nawrotów choroby. Sposoby rozpoznawania  i radzenia sobie z nawrotami.

Etap terapii pogłębionej to czas w którym osoba uzależniona ugruntowana jest w trzeźwieniu. W tym etapie zaczyna nabywać jeszcze więcej umiejętności ważnych w trzeźwym życiu, umiejętności społecznych . Ważne aby na tym etapie odbywały się różnego rodzaju treningi np. trening z komunikacji interpersonalnej, asertywność, radzenie sobie ze stresem, kontrola emocji.

Ile trwa terapia narkotykowa?

Terapia narkotykowa to długotrwały proces zaczynający się od czterech tygodni a kończący nawet na dwu letniej terapii stacjonarnej. Bardzo wiele zależy od stanu zdrowia danej osoby która podejmuje próbę leczenia odwykowego. W czasie terapii osoba uzależniona dochodzi do zdrowia , trzeźwieje, zaczyna konstruktywnie dbać o swoje potrzeby.

Jaki jest cel terapii?

 • Celem terapii uzależnienia od narkotyków jest powrót do zdrowia fizycznego, psychicznego.
 • Celem jest powrót do pełnienia ról społecznych które przez uzależnienie zostały zaniedbane bądź w ogóle nie wypełniane np. rola ojca, męża, pracownika, ucznia, dziecka, brata.
 • Celem terapii uzależnień jest poznanie siebie, swoich potrzeb i nabycie umiejętności dbania o siebie nie raniąc przy tym innych.
 • Terapia ma rozwijać, ma pomóc odnaleźć sens w życiu aby mieć po co żyć.

Co po zakończeniu terapii narkotykowej?

Zalecenia po terapii

Po ukończonej terapii w ośrodku stacjonarnym zaleca się kontynuowanie terapii w warunkach ambulatoryjnych. W celu dalszego rozwoju umiejętności ważnych w trzeźwym życiu.

Zaleca się nie stosowanie żadnych substancji psychoaktywnych , uczestniczenie w grupach samopomocowych, rozwijanie swoich pasji i dbanie o siebie o swoją psychikę i ciało poprzez aktywność fizyczną.

Czy odstawienie narkotyków jest groźne?

Ostawienie narkotyków nagle jest bardzo niebezpieczne. Nigdy nie mamy pewności co się zadzieje z naszym organizmem gdy raptownie odstawimy jakąkolwiek substancje narkotyczną.

Zalecane jest odstawianie w wyspecjalizowanych do tego miejscach, przez odpowiednich specjalistów.

Leczenie narkomanii w Ośrodku EMPATIA

W naszym prywatnym ośrodku leczenia narkomanii pracujemy poprzez psychoterapie grupową, indywidualną i farmakoterapie. Zalecany czas terapii narkotykowej to od 6 do 8 tygodni. Zajęcia w naszym ośrodku odbywają się przez 7 dni w tygodniu. P

Praca terapeutyczna jest dynamiczna i ma na celu jak największe poznanie samego siebie i swojej choroby jaką jest uzależnienie.

Narkoman a rodzina i bliscy

Jak pomóc narkomanowi?

Pomoc jaką możemy dać osobie uzależnionej od narkotyków to motywowanie jej do podjęcia leczenia do skorzystania z różnych form pomocy skierowanych do uzależnionych. Jeżeli osoba uzależniona zdecyduje się na leczenie odwykowe w dalszym ciągu ważne jest aby czuła wsparcie w tym co robi. Podjęcie decyzji o leczeniu jest trudną decyzją ponieważ ona pokazuje że już sami sobie nie jesteśmy w stanie pomóc w naszej chorobie. Dlatego ważne aby być i wspierać. Gdy osoba uzależniona podejmie leczenie odwykowe ważne aby bliscy też zadbali o siebie i skorzystali z pomocy specjalistów.

Jak zorientować się, czy dziecko sięga po narkotyki? Wskazówki dla rodziców

Poprzez obserwacje swojego dziecka można zauważyć zmiany które w nim zachodzą. Uczestniczenie w życiu dziecka wymaga poświecenia czasu przez rodzinę czy opiekunów. Przebywanie z dzieckiem i posiadanie minimalnej wiedzy dotyczącej narkotyków. Częste objawy po użyciu narkotyków które występują to:

 • Zaczerwienienie oczu, bezsenność, nadmierna senność, wychudzenie, agresja, izolacja w domu, unikanie rozmów, spędzanie czasu samemu w pokoju przez większą część dnia bądź też spędzanie czasu poza domem z nieznanym rodzicom towarzystwem, wzmożony apetyt, gadatliwość, ospałość w ciągu dnia, smutek, zniechęcenie, jawnie głoszone poglądy na temat wspaniałych właściwości narkotyków.

Terapia dla współuzależnionych

Terapia dla osób współuzależnionych powinna odbywać się równolegle do terapii osoby uzależnionej. Czasami jest tak, ze osoba uzależniona nie podejmuje leczenia odwykowego a podejmuje leczenie dla osób współuzależnionych bliska osoba  chcąc zdobyć wiedze na temat uzależnienia i sposobów jak ma żyć z osobą uzależnioną.

Współuzależnienie to przystosowanie się do trudnej sytuacji w sposób który pochłania wręcz osoby które żyją z uzależnionymi.

Świat kręci się wokół osoby uzależnionej. Bliscy zapominają kompletnie o sobie. W terapii osoba współuzależniona zaczyna uczyć się dbania o siebie, stawiania granic, bycie asertywną, pracuje nad emocjami.

Leczenie narkomanii w Ośrodku Empatia

W naszym prywatnym ośrodku leczenia narkomanii pracujemy poprzez psychoterapie grupową, indywidualną i farmakoterapie. Zalecany czas terapii narkotykowej to od 6 do 8 tygodni.

Zajęcia w naszym ośrodku odbywają się przez 7 dni w tygodniu. Praca terapeutyczna jest dynamiczna i ma na celu jak największe poznanie samego siebie i swojej choroby jaką jest uzależnienie.

Dane
kontaktowe

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Empatia

Lokalizacja
Maszewo 14A, 09-400 Brwilno

Rejestracja, zapytania
(+48) 531 425 057

E-mail
kontakt@osrodekempatia.pl

NIP: 744-151-54-41

REGON: 369145818

Zobacz mapę dojazdu

  Skorzystaj z
  formularza kontaktowego