Leczenie uzależnień behawioralnych

Czym są, jakie są objawy i jak leczyć uzależnienia behawioralne?

Psychoterapia uzależnień behawioralnych prowadzona w prywatnym ośrodku uzależnień EMPATIA prowadzona jest według autorskiego programu, opracowanego na podstawie najnowszych badań, z uwzględnieniem skutecznych metod leczenia uzależnień od zachowań.

Kadra ośrodka uzależnień EMPATIA nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, aby móc w jak najbardziej skuteczny sposób prowadzić terapię uzależnień behawioralnych. 

Uzależnienia behawioralne, czyli uzależnienia od zachowań to stosunkowo nowe uzależnienia. W Polsce zaledwie od kilku lat specjaliści interesują się tym problemem, tworzą publikacje i programy terapii.

Najogólniej mówiąc z uzależnieniem behawioralnym mamy do czynienia, kiedy pojawiają się objawy związane z zachowaniem.

Te poznawcze i fizjologiczne objawy rozwijają się po wielokrotnym powtarzaniu określonych czynności, charakteryzują się silną potrzebą powtarzania tych czynności, trudnością z kontrolowaniem ich wykonywania. 

Do podstawowych uzależnień behawioralnych leczonych w naszym ośrodku zaliczamy przede wszystkim hazard.

Uzależnienia behawioralne – definicja, przyczyny, objawy

Aby zdefiniować uzależnienia behawioralne, warto odwołać się do uzależnień od substancji chemicznych.

Bohdan Woronowicz w swoich publikacjach często odwołuje się do definicji uzależnienia opracowanej przez Jellinka, który mówił, w odniesieniu do alkoholizmu, że jest to takie spożywanie alkoholu które przynosi szkodę osobie pijącej i jej otoczeniu.

Analogicznie więc, przy uzależnieniach behawioralnych należy przyjąć, iż jest to takie powtarzanie czynności, które przynosi szkodę osobie powtarzającej, wykonującej dane czynności i jej otoczeniu.

Należy pamiętać, że osoby uzależnione, to często osoby, które wbrew stwarzanym pozorom są nieszczęśliwe i samotne.

Często mówi się o tym, że szczególnie zagrożone uzależnieniami są osoby, które mają niższy poziom aktywności układu nagrody oraz ludzie z poważnymi deficytami niektórych umiejętności życiowych.

Żeby rzetelnie przedstawić problematykę uzależnień behawioralnych należy omówić, czym charakteryzuje się każde z nich. Hazard został omówiony w oddzielnej zakładce. Poniżej postaramy się przybliżyć problematykę pozostałych uzależnień behawioralnych.

Uzależnienie od komputera i Internetu

O uzależnieniu od komputera i Internetu mówimy wtedy, kiedy korzystanie z nich zaczyna być przymusem.

Osoby, które godzinami siedzą przy komputerze w pracy i korzystają z sieci, nie są osobami uzależnionymi, kluczowa jest ich reakcja na brak możliwości korzystania z sieci. Problem pojawia się wtedy, kiedy możliwość zamienia się w przymus.

Przyczyny uzależnienia od Internetu

Mówiąc o przyczynach uzależnienia od Internetu, trudno nie zwrócić uwagi na to, że może mieć ono kilka postaci. Może przybierać postać uzależnienia od portali społecznościowych. B. Szmajdziński zwraca uwagę na to, że serwisy społecznościowe łatwiej niż w realnym świecie pozwalają nam kreować obraz siebie, bo w końcu jeśli jesteśmy mało atrakcyjni, zrobimy sobie fajne zdjęcie, trochę je poprawimy i efekt gotowy!

Dostajemy polubienia, pozytywne komentarze. Z kolei przy grach społecznościowych może dochodzić do budowania autorytetu w danej społeczności. Człowiek dochodzi do któregoś poziomu, zyskuje uznanie w oczach społeczności, a w realnym życiu być może nie robi niczego interesującego, dlatego jego życie zaczyna toczyć się tam, gdzie zyskuje szacunek.

Inne rodzaje uzależnienia od Internetu, to chociażby erotomania internetowa, uzależnienie od sieci – przykładowo w celu wyszukiwania okazji i robienia zakupów, przeciążenie informacyjne, czyli uzależnienie od wyszukiwania i pobierania informacji z Internetu.

Kryteria diagnostyczne uzależnienia od Internetu

 • silna potrzeba lub przymus korzystania z Internetu
 • trudności w kontrolowaniu zachowań związanych z Internetem (trudno się powstrzymać, trudno kontrolować czas spędzany w sieci)
 • odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia gorszego samopoczucia w chwilach przerwanego korzystania z Internetu, zanik tych objawów po powrocie do komputera
 • przeznaczanie coraz większej ilości czasu na korzystanie z komputera
 • postępujące zaniedbywanie innych źródeł przyjemności oraz dotychczasowych zainteresowań na rzecz sieci
 • korzystanie z Internetu pomimo różnych szkód ( fizycznych, psychicznych, społecznych), które mają bezpośredni związek z tą czynnością

W Polsce szacuje się że grupą wiekową szczególnie narażoną na uzależnienie od Internetu, jest grupa osób poniżej 18 roku życia.

Fazy procesu uzależnienia

Wg Andrzeja Augustynka proces uzależnienia od sieci składa się z 3 faz

I.

Użytkownik zaczyna interesować się Internetem, używa go w celach edukacyjnych, rozrywkowych, zawodowych.

II.

Internauta korzysta z sieci coraz częściej po kilka godzin dziennie, dotychczasowe zainteresowania przestają mieć znaczenie, użytkownik coraz częściej myśli, a nawet śni o Internecie. Gdy korzystanie z sieci jest niemożliwe ma obniżony nastrój.

III.

Ten etap nazywany jest destrukcją, wiąże się z zaniedbywaniem obowiązków i istotnych czynności, w związku z nieustannym korzystaniem z Internetu. Sieć wygrywa z pracą, rodziną, jedzeniem.

Nie pozwól nałogowi się rozwinąć

Skutki uzależnienia od Internetu

Osoba uzależniona ponosi głównie konsekwencje psychiczne, dzieci np. mogą mieć trudność w odróżnianiu gdzie zaczyna się świat realny, a gdzie kończy wirtualny. Inne poważne konsekwencje, to chociażby zaburzenia lękowe, depresyjne.

Konsekwencją może być również zjawisko hikikomori, czyli bunt zamkniętego pokoju, młodzi ludzie nie wychodzą z pokoju, czas spędzają głównie w sieci, okazują w ten sposób swój bunt.  

Oprócz skutków psychicznych, pojawiają się też konsekwencje dla zdrowia fizycznego problemy ze wzrokiem, słuchem, układem mięśniowo- stawowym, zespół cieśni nadgarstka.

Leczenie uzależnienia od Internetu

 • Pierwsza zasadnicza różnica między uzależnieniem od Internetu a uzależnieniem od substancji psychoaktywnej polega na tym, że nie ma odstawienia.
 • Druga istotna kwestia w leczeniu uzależnienia od Internetu to ustalenie przyczyny, oszacowanie momentu, kiedy to się zaczęło. A. Augustynek nadmienia, że w leczeniu uzależnienia od Internetu ważna, poza psychoterapią bywa też relaksacja, a nawet hipnoza. 

Zazwyczaj terapia składa się z następujących etapów:

 1. Zapoznanie pacjenta z problemem uzależnienia, oraz szkodami jakie ono wyrządza
 2. Ustalenie czasu spędzonego w Internecie, z określeniem konkretnych czynności, które pacjent ma wykonać. Kluczowe jest oczywiście przestrzeganie tych ustaleń
 3. Ustalenie celów w życiu, priorytetów, ułożenie planu rozwoju osobistego, rozpoznanie dotychczasowych sposobów radzenia sobie ze stresem
 4. Nauka dobrego zarządzania czasem
 5. Rozwój zainteresowań niezwiązanych z Internetem
 6. Wytypowanie kogoś, kto może pomagać w walce z uzależnieniem np. domownika

Cel terapii przy uzależnieniu od Internetu

Celem terapii jest głównie odcięcie pewnych nawyków i zastąpienie ich czymś atrakcyjnym.

Przy uzależnieniu od Internetu ważnym celem jest także powrót do normalnego korzystania z Internetu czyli korzystania dla własnych wygód czy w celu użytkowym, np. sprawdzenie połączeń komunikacyjnych, nauczanie zdalne.

Natomiast jeśli ktoś nie jest w stanie przykładowo spędzić godziny na siłowni, czy wyjść na zakupy bez sprawdzenia emaila, albo zorientowania się, co się dzieje na Facebooku to jest to już problem.

Co po zakończeniu terapii

Po zakończeniu terapii w ośrodku terapii zamkniętej niezwykle ważne jest kontynuowanie leczenia w systemie ambulatoryjnym czyli korzystanie z wizyt u terapeuty.

Bardzo dobre rezultaty przynosi też jednoczesne korzystanie z grup wsparcia. Osoba uzależniona powinna bacznie przyglądać się sobie, być uważna w momentach kiedy doświadcza złego samopoczucia, czy nagłych zmian nastroju.

Niezwykle istotny jest też samorozwój.

Uzależnienie od Internetu a rodzina i bliscy

Uzależnienie od Internetu wpływa na całą rodzinę. Rodzina czuje się czasem winna, czasem podejmuje nieudane próby kontrolowania lub ograniczania dostępu do Internetu.

Podobnie jak u rodzin osób uzależnionych od alkoholu, rodzina ta doświadcza niedotrzymanego słowa, zawodu, kłamstw ze strony uzależnionego.

Nałogowi bliskiej osoby towarzyszy lęk, nieprzespane noce, szukanie pomocy dla kogoś, kto często jeszcze nie widzi problemu.

Terapia uzależnienia od Internetu w ośrodku terapeutycznym EMPATIA

W ośrodku terapeutycznym EMPATIA stosujemy różne metody pracy nad uzależnieniem, staramy się korzystać zarówno ze sprawdzonych metod oddziaływań jak też z nowatorskich programów leczenia.

 • Po pierwsze zaczynamy od diagnozy, od poznania człowieka, jego trudności i mocnych stron.
 • Opracowujemy program zmian, sporządzamy plan pracy.
 • Stawiamy na rozwój i pracę na zasobach, określamy punkt, w którym zaczęło rozwijać się uzależnienie.
 • Oferujemy psychoedukację dotyczącą uzależnień.

Leczenie w Prywatnym Ośrodku EMPATIA

Praca terapeutyczna jest dynamiczna i ma na celu jak największe poznanie samego siebie i swojej choroby jaką jest uzależnienie. Jeśli problem uzależnienia od Internetu dotyka Ciebie kontaktuj się z nami a wspólnie zastanowimy się nad możliwymi sposobami leczenia.

Uzależnienie od seksu

,,Miłość silniejsza jest od śmierci, ale zdarza się, że mizerny nałóg silniejszy jest od miłości’’ .Maria von Ebner-Eschenbach

Seksoholizm definicja, przyczyny, objawy

Seksoholizm, czyli uzależnienie od seksu, bywa określane też jako hiperseksualizm czy erotomania.

W międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10 zachowania te bywają określane jako nadmierny popęd seksualny, bądź inne zaburzenia nawyków i popędów.

Erotomania u kobiet określana jest jako nimfomania, u mężczyzn jako satyryzm. B. Woronowicz opisuje, że u podłoża erotomanii, oprócz nadmiernego popędu seksualnego leżą też poczucie niższości, nieśmiałość, niepewność i niewiara we własne możliwości seksualne, a co się z tym wiąże ciągła konieczność częstego sprawdzania swojej wydolności.

Często też mówi się o tym, że orgazm powoduje uwolnienie endogennych opiatów, które wpływają na strukturę mózgu określane jako układ nagrody. Zwiększenie popędu spotykane jest też przy uszkodzeniu płatów czołowych i ciała migdałowatego w mózgu. Uzależnieniu od seksu często towarzyszą też inne uzależnienia.

Do objawów uzależnienia od seksu zalicza się:

 • Utratę kontroli nad zachowaniami seksualnymi
 • Dotkliwe konsekwencje czynności erotycznych
 • Brak zdolności do zatrzymania czynności erotycznych, pomimo konsekwencji
 • Powroty do autodestrukcyjnych zachowań i sytuacji wysokiego ryzyka
 • Uporczywe wysiłki w zakresie ograniczenia preferowanych czynności erotycznych

 • Obsesja seksu i fantazjowania jako główna strategia radzenia sobie w życiu
 • Rosnące zapotrzebowanie na doznania seksualne
 • Głębokie zmiany usposobienia w wyniku istniejących zachowań erotycznych
 • Tracenie czasu na obsesyjne myśli i fantazje, zdobywanie, seks, łagodzenie konsekwencji
 • Zaniedbywanie spraw zawodowych, rodzinnych, wypoczynku

Przyczyny uzależnienia od seksu

Za I. Niewiadomską przyczyn uzależnienia od seksu możemy upatrywać po pierwsze w czynnikach kulturowych. Do czynników kulturowych zalicza się głównie relatywizm norm, zastępowanie wartości społecznych indywidualnymi, konsumpcjonizm, umniejszanie relacji człowiek – człowiek. Jako kolejny czynnik wymienia pornografię. Zjawisko pornografii, choć dość często bywa negatywnie oceniane przez społeczeństwo, ma bardzo wielu odbiorców.

Kolejna grupa czynników warunkujących zjawisko erotomanii, to czynniki rodzinne. Określa się tutaj, że brak okazywania miłości, niezgodność dotycząca metod wychowawczych, rygorystyczność, brak spójnego systemu wartości. Często erotomania pojawia się na skutek organicznych zmian w mózgu, albo w związku z innymi schorzeniami psychicznymi. Warto mieć również na uwadze to, że seksoholizm to problem, który przydarza się trzeźwiejącym alkoholikom.

Fazy uzależnienia od seksu

I. Poszukiwanie stanu przyjemności

Głównie z nudy, z potrzeby zaspokojenia potrzeb miłości i bliskości, w związku z poszukiwaniem poczucia bezpieczeństwa. Tutaj pojawia się głównie autoerotyzm, inicjowanie kontaktów. Przyjemność czerpana z seksu wynagradza inne trudności pojawiające się w życiu.

II. Odurzanie przyjemnością

Osoba pragnie coraz częściej stanu przyjemności, stanu wywołanego przez czynności seksualne. Wzrasta tolerancja na bodźce, pojawia się potrzeba nowych doznań. W tej fazie osoba szuka coraz mocniejszych scen pornograficznych, wprowadza nietypowe zachowania do pożycia, zaczyna zaniedbywać swoje obowiązki.

III. Stan przyjemności jako cel nadrzędny

Działanie człowieka skupia się na poszukiwaniu przyjemności czerpanej z doznań seksualnych. Dochodzi do utraty kontroli nad zachowaniem, osoba w sytuacjach kiedy musi powstrzymać się od działań związanych z seksem przeżywa silny stres. Nasila się działanie mechanizmów obronnych osoba chce wierzyć, że jej potrzeby i działania są czymś normalnym.

IV. Stan odurzenia przyjemnością staje się normą

W tej fazie następuje zamknięcie w kręgu przyjemność – przykrość. Przyjemność podczas doznań seksualnych i przykrość gdy tych doznań brak.

Poradź się specjalistów

Skutki uzależnienia od seksu

Do skutków uzależnienia od seksu przede wszystkim należy zaliczyć wyczerpanie i ból fizyczny. Przy erotomanii, podobnie jak przy innych uzależnieniach mamy do czynienia z zespołem odstawiennym,

Do najczęściej wymienianych objawów zaliczamy: bezsenność, objadanie się, nadwrażliwość na ból, ból całego ciała, zawroty głowy, wzmożone napięcie seksualne, nadwrażliwość, przyspieszone tętno, dreszcze, poty, swędzenie skóry, zmęczenie, niepokój, drażliwość.

Kolejna konsekwencja to większe prawdopodobieństwo zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową. Bardzo często seksoholicy doświadczają też negatywnego stosunku do siebie, mają niskie poczucie własnej wartości. Posuwają się też do czynności autodestrukcyjnych.

Leczenie uzależnienia od seksu

Leczenie uzależnienia od seksu bywa czasem trudniejsze niż leczenie uzależnienia od alkoholu.

Niesłychanie ważna jest uczciwość wobec siebie oraz wypracowanie umiejętności pozbywania się natarczywych, erotycznych myśli. Seksoholik powinien też radzić sobie z emocjami, mieć w nie wgląd.

Zakłada się też, że terapia uzależnienia od seksu trwa dłużej niż od substancji, próby abstynencji czy kontrolowania zachowań załamują się, to nauka trwająca kilkanaście miesięcy a nawet lat.

Co po zakończeniu terapii

Bardzo ważne jest to, aby cały czas nad sobą pracować. Poszukiwać nowych sposobów radzenia sobie z emocjami.

Ważne jest aby dalsza praca koncentrowała się np. na szukaniu satysfakcji z bliskiego kontaktu, a przede wszystkim pozbycia się przekonania, że seksualność koniecznie musi wiązać się z adrenaliną.

Seksoholik a rodzina i bliscy

Mówiąc o bliskich osób uzależnionych od seksu należy zwrócić uwagę głównie na to, że uzależniony zaniedbuje często kontakt z rodziną. Szuka adrenaliny i zaspokojenia a wśród bliskich tego nie dostaje.

Dlatego rodzina może czuć się zaniedbywana, oszukiwana, może odczuwać lęk związany z konsekwencjami poczynań członka rodziny. Nierzadko partnerzy osób uzależnionych od seksu mówią też o swojej bezradności i wstydzie.

Terapia seksoholizmu w ośrodku terapeutycznym EMPATIA

W ośrodku leczenia uzależnień EMPATIA opieramy się na opracowanych przez nas nowatorskich programach. Poza pracą nad odkryciem alternatywnych źródeł przyjemności, duży nacisk kładziemy na samorozwój.

Pomagamy naszym klientom powracać do takiego bycia z bliskimi, jakie kiedyś dawało im zadowolenie i poczucie, że są kochani.

Jeśli czujesz, że Twoje zachowania seksualne są dla Ciebie problematyczne kontaktuj się z nami a wspólnie zastanowimy się nad możliwymi sposobami leczenia.

Uzależnienie od zakupów

Leczenie uzależnienia od zakupów

W prywatnym ośrodku leczenia uzależnień EMPATIA szczególny nacisk kładziemy na zidentyfikowanie problemu z zakupami, a następnie na wskazanie narzędzi do poradzenia sobie z problemem.

Zakupoholizm – definicja, przyczyny, objawy

Zakupoholizm jest zaburzeniem zachowania związanym z kontrolą impulsów. O zakupoholizmie możemy mówić, kiedy impulsy te zaczynają dominować w naszym życiu i stają się celem samym w sobie, zaczynamy planować – skąd wziąć pieniądze, jak znaleźć czas na zakupy.

Przyczyny uzależnienia od zakupów

Zakupoholizm dotyka częściej osoby lękowe oraz z niską samooceną. Często są to osoby impulsywne lub perfekcyjne w swoich działaniach.

U części osób uzależnienie od zakupów buduje się na bazie uzależnień od substancji, współistnieje z nimi, bądź staje się zamiennikiem.

U podłoża uzależnienia mogą leżeć też czynniki związane z reklamą, działaniem marketingowym. Reklamy przekonują nas „kup to, a poczujesz się lepiej”, „załóż tamto, a staniesz się innym człowiekiem, atrakcyjnym i pewnym siebie”.

Kolejny czynnik sprzyjający to atmosfera lansu, sam fakt spędzania czasu w galeriach handlowych. Patrzenie na kolory, fasony, wyobrażanie sobie jakbyśmy wyglądali w tych ubraniach. Realny osąd przestaje mieć znaczenie.

Objawy uzależnienia od zakupów

Analogicznie do diagnozowania uzależnienia od substancji psychoaktywnych, przy uzależnieniu od zakupów pojawia się przymus, potrzeba kupowania, np. trudno przestać myśleć o butach, które wczoraj zobaczyłam w galerii, organizuję, pieniądze, planuje dzień tak, aby po nie pójść. Czuję radość że już je mam i zarazem poczucie winy, że to kolejna para, że w sumie nie stać mnie na nie.

Kolejny objaw to utrata kontroli, wydaje więcej niż zarabiam, zaciągam kredyty, obiecuje sobie, że to ostatni zakup w tym tygodniu, aż do następnego razu. Pojawia się też zmiana tolerancji, zaczynam sięgać po coraz droższe rzeczy, perfumy, biżuterię, aż wreszcie życie zaczyna koncentrować się na zakupach, planuję je, planuję w które miejsca pójdę, kiedy znajdę na nie czas. Zakupoholicy doświadczają też zespołu odstawiennego, bezsenności, lęku, niepokoju, poczucia winy, podejmują próby powstrzymania się od zakupów, a potem znów do nich wracają.

Skutki uzależnienia od zakupów

Konsekwencje uzależnienia od zakupów to przede wszystkim obniżenie nastroju, lęki, poczucie winy. Osoby uzależnione od zakupów często skarżą się też na odczuwanie silnego niepokoju. Zakupoholicy często zmagają si też z problemami finansowymi. Jako że zazwyczaj wydają więcej niż zarabiają, często zaciągają kredyty, miewają trudności ze spłaceniem ich.

Nierzadko skutkiem są też konflikty, kryzysy w rodzinach czy związkach ponieważ przykładowo mąż prawie cały wolny czas spędza na zakupach, żona codziennie chodzi do galerii, nowe rzeczy zajmują coraz większą przestrzeń w naszym domu, często nie zostają nawet rozpakowane.

Leczenie uzależnienia od zakupów

W Polsce terapia zakupoholizmu nadal wymaga dopracowania. Często uzależnienie to leczone jest dopiero wtedy, gdy pojawi się łącznie z innymi nałogami. Działają grupy wsparcia dla zakupoholików, duży nacisk kładzie się też na terapię indywidualną.

Dzięki terapii indywidualnej można zbadać poziom uzależnienia, monitorować nastrój pacjenta. Kontrakt terapeutyczny pomaga w określeniu, zasad, wskazówek, które mogą zapobiegać nawrotom i kryzysom.

Niezwykle ważne jest rozpoznanie prawdziwych potrzeb pacjenta, które próbował zaspokajać poprzez robienie zakupów. Jeśli pacjent nie będzie miał już niskiej samooceny, zmieni zdanie o sobie, być może zakupy przestaną być potrzebne. Niektórzy twierdzą, że terapia zakupoholizmu, może być wspierana farmakologicznie.

Co po zakończeniu terapii

Przede wszystkim kontynuacja terapii indywidualnej. Prywatny ośrodek leczenia uzależnień EMPATIA, kładzie duży nacisk na to, żeby nasi podopieczni nie zrywali z nami kontaktu. Praca nad sobą i swoim uzależnieniem wymaga uważności i ciągłego monitorowania postępów, kryzysów. Przy uzależnieniu od kupowania niezwykle istotne jest znalezienie konstruktywnych sposobów na rozładowanie emocji. Fajnie sprawdza się tutaj wysiłek fizyczny. Bezwzględnie należy monitorować sytuację.

Zakupoholik a rodzina i bliscy

Czego doświadcza rodzina osoby uzależnionej od zakupów? Przede wszystkim nieobecności, czasem zaniedbań, czasem trudności finansowych. Jedni o tym, że ktoś z bliskich jest uzależniony od zakupów dowiadują się w momencie, kiedy bank przesyła pismo a komornik puka do drzwi. Wtedy okazuje się, że istnieje problem. Inni próbują zazwyczaj po takich sytuacjach sprawdzać, kontrolować, ograniczać, brać odpowiedzialność za czyny osoby uzależnionej. Część rodzin z kolei nie widzi problemu, dziwią się, nie rozumie, kwituje sytuację komentarzem „to po prostu nie kupuj”.

Terapia zakupoholizmu w ośrodku terapeutycznym EMPATIA

Ośrodek leczenia uzależnień EMPATIA stawia przede wszystkim na diagnozę, potem staramy się znaleźć przyczynę, skąd wzięły się kompulsywne zachowania. Często przyczyna leży w niskiej samoocenie, złym myśleniu o sobie. To złe myślenie nierzadko wynika z czynników zewnętrznych – może ktoś mnie krytykował, poniżał, źle o mnie mówił.

Jeśli czujesz, że Twoje zachowania związane z zakupami są dla Ciebie problematyczne, skontaktuj się z nami a wspólnie zastanowimy się nad możliwymi sposobami leczenia.

Ważnym jest uświadomienie sobie, że to, co na swój temat słyszeliśmy złego, często nie ma pokrycia w rzeczywistości, nie ma oparcia w faktach, a wynika z cech, charakteru, może braków u osoby wypowiadającej raniące słowa. Kolejna kwestia to opracowanie planu zdrowienia, szukanie innych zdrowych zachowań, sprawdzanie co u mnie działa, co mi pomaga, sporządzenie planu, reguł wydawania. Dobrze sprawdza się zasada noszenia przy sobie określonej sumy pieniędzy, rezygnacja z karty kredytowej  i monitorowanie sytuacji.

Uzależnienie od telefonu

Leczenie uzależnienia od telefonu

W naszym centrum leczenia uzależnień EMPATIA leczymy osoby uzależnione od telefonu. Zazwyczaj uzależnienie to idzie w parze z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Przy leczeniu uzależnienia od telefonu istotne są dwie kwestie:

 • pierwsza, aby robić to stopniowo,
 • druga – aby określić do czego telefon ma służyć, czyli w jakim celu z niego korzystamy.

Zaczynamy od wyznaczenia sobie czasu bez telefonu.

Uzależnienie od telefonu – przyczyny

Zacznijmy od tego, że dziś telefon pełni kilka funkcji, można korzystać z Internetu, komunikatorów, robić zakupy, grać, oglądać filmy.

Często uzależniają się osoby, które mają trudność w nawiązaniu bliższych relacji, tak jak w przypadku uzależnienia od Internetu. Jeśli jestem w towarzystwie, gdzie rozmowa się nie klei, wyciągam telefon i udaję, że jestem zajęta. Jest to dobre narzędzie, jeśli ktoś chce uciec od realnego świata.

Zwykle uzależniają się osoby które mają problem w relacjach z innymi ludźmi oraz osoby z niską samooceną. 

Telefon staje się narzędziem do komunikacji, sposobem do wyrażania uczuć oraz emocji u osób, które mają problem z bezpośrednim wyrażaniem tego, co się dzieje w kontakcie z drugim człowiekiem. Do tego oszczędza czas i daje natychmiastowe rozwiązanie.

Często rozwiązanie to, okazuje się pozorne gdyż problem wcale nie zostaje rozwiązany. Telefon często staje się również ucieczką od świata, w którym nie jest nam dobrze, oknem na świat.

Objawy uzależnienia od telefonu

 • silna potrzeba korzystania z telefonu
 • potrzeba prowadzenia coraz częstszych rozmów
 • nieskuteczne próby ograniczania korzystania z telefonu
 • lęk, depresja, niepokój kiedy występuje ograniczona możliwość korzystania z telefonu

 • problemy rodzinne, zawodowe, społeczne wynikające z korzystania z telefonu.
 • kłamstwa w celu ukrycia, ile tak naprawdę czasu poświęcamy na korzystanie z telefonu
 • korzystanie z telefonu jako forma ucieczki od rzeczywistości

Skutki uzależnienia od telefonu

 • Po pierwsze, będąc ciągle w kontakcie nie jesteśmy w stanie odpocząć, ciągle docierają do nas informacje z pracy, od znajomych, możemy mieć wrażenie, że ciągle pracujemy.
 • Po drugie, rodzina może czuć się zaniedbana, niesłuchana, mało ważna.
 • Po trzecie, może zostać nadwyrężone nasze zdrowie zarówno psychiczne jak i fizyczne. Jedni będą doświadczać lęków, nerwicy depresji, drudzy uszkodzenia wzroku czy stawów.

Leczenie uzależnienia od telefonu

Korzystanie z telefonu ograniczamy stopniowo, trzymamy się konsekwentnie tych ograniczeń. Dobrze jest ustalić czas czy miejsce bez telefonu, nie zabieramy go na spacer, nie korzystamy z niego w trakcie posiłków, na urlopie zostawiamy go w pokoju. Korzystamy z niego świadomie, zanim weźmiemy telefon do ręki ustalamy sami z sobą w jakim celu będziemy z niego korzystali.

Leczenie uzależnienia od telefonu w ośrodku terapeutycznym EMPATIA

W naszym ośrodku leczenia uzależnień EMPATIA skupiamy się na ustaleniu, jakie korzyści przynosi telefon – z czym pacjent próbuje sobie poradzić, o czym próbuje zapomnieć, od czego uciec.

Istotne jest to, aby po pobycie w ośrodku EMPATIA, osoba uzależniona konsekwentnie trzymała się zasad, wypracowała alternatywne sposoby radzenia sobie z czasem wolnym oraz emocjami. Dobrze, jeśli w domu będzie panowała wspomniana już zasada czasu i miejsc bez telefonu, jeśli skupimy się na sobie, na tym, że możemy być razem i spędzać wspólnie czas wolny.

Jeśli czujesz, że Twoje zachowania związane z używaniem telefonu są dla Ciebie problematyczne kontaktuj się z nami a wspólnie zastanowimy się nad możliwymi sposobami leczenia.

Dane
kontaktowe

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Empatia

Lokalizacja
Lawendowa 6, 09-400 Maszewo

Rejestracja, zapytania
(+48) 531 425 057

E-mail
kontakt@osrodekempatia.pl

NIP: 744-151-54-41

REGON: 369145818

Zobacz mapę dojazdu

  Skorzystaj z
  formularza kontaktowego